Redaktørskifte i oktober

2020-10-14

Marte Blikstad-Balas (UiO), Gustaf B. Skar (NTNU), Michael Tengberg (Karlstads universitet) og Arild Michel Bakken (UiS) utgjør den nye redaktørkvartetten i tidsskriftet.

– Jeg tør påstå at NJLR er blitt det naturlige førstevalget for nordiske forskere opptatt av literacy, noe som var den uttalte ambisjonen i starten. Dette er imponerende, og forteller at det var og er behov for et eget tidsskrift på dette feltet i Norden. I tillegg sier det mye om jobben som er gjort av den første redaksjonen. Vi nye redaktører er både glade og ydmyke for å overta ansvaret for et tidsskrift vi verdsetter svært høyt, sier Marte Blikstad-Balas til Lesesenteret.

Les hele saken her