BLIKSTAD-BALAS, Marte. Skrivediskurser i norskfaget - en analyse av hvordan norsklærere snakker om skriving på åttende trinn. Nordic Journal of Literacy Research, [S.l.], v. 4, n. 1, may 2018. ISSN 2464-1596. Available at: <https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/1020>. Date accessed: 19 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/njlr.v4.1020.