Blikstad-Balas, M. (2018). Skrivediskurser i norskfaget - en analyse av hvordan norsklærere snakker om skriving på åttende trinn. Nordic Journal Of Literacy Research, 4(1). doi:10.23865/njlr.v4.1020