Blikstad-Balas, M. 2018 May 4. Skrivediskurser i norskfaget - en analyse av hvordan norsklærere snakker om skriving på åttende trinn. Nordic Journal of Literacy Research. [Online] 4:1