Blikstad-Balas, Marte. "Skrivediskurser i norskfaget - en analyse av hvordan norsklærere snakker om skriving på åttende trinn" Nordic Journal of Literacy Research [Online], Volume 4 Number 1 (4 May 2018)