Gamlem, S., & Rogne, W. (2018). Studenters oppfatninger av modelltekster i grunnskolelærerutdanningen. Nordic Journal Of Literacy Research, 4(1). doi:10.23865/njlr.v4.1061