Gamlem, S., & Rogne, W. 2018 Jun 25. Studenters oppfatninger av modelltekster i grunnskolelærerutdanningen. Nordic Journal of Literacy Research. [Online] 4:1