Gamlem, Siv, & Wenke M. Rogne. "Studenters oppfatninger av modelltekster i grunnskolelærerutdanningen." Nordic Journal of Literacy Research [Online], 4.1 (2018): n. pag. Web. 26 Mar. 2019