Gamlem, Siv, AND Rogne, Wenke. "Studenters oppfatninger av modelltekster i grunnskolelærerutdanningen" Nordic Journal of Literacy Research [Online], Volume 4 Number 1 (25 June 2018)