Staurseth, H. (2018). Geoliteracy i ungdomsskolen: Hvordan legger en ungdomsskolelærer til rette for lesing av grafiske representasjoner i geografi. Nordic Journal Of Literacy Research, 4(1). doi:10.23865/njlr.v4.687