En invitation man ikke kan afslå – analyse af afgangsprøven i skriftlig fremstilling med særligt fokus på skriveordren

Authors

  • Solveig Troelsen Syddansk Universitet og VIA University College, Danmark
DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v4.1267

Abstract

Vi ved fra forskningen at skriveordren har stor betydning for elevernes muligheder for at positionere sig som skrivere i eksamenssituationen. Intentionen er tvetydig. På den ene side er skriveordren udformet som en invitation med det formål at inspirere til entusiastisk og engageret skrivning, på den anden side umuliggør omstændighederne at eleven takker nej til invitationen. Artiklen analyserer skriveordren som tekst og dermed ytring i Bakhtins forstand – dialogisk forbundet med andre ytringer i skolens særlige konstellation. Med denne sociokulturelle optik betragtes elevernes eksamenstekster som svar på skriveordren der følgelig bliver afgørende for de valg eleverne træffer, og måden hvorpå de positionerer sig som skrivende subjekter. Fundene indikerer at skriveordren implicit tvinger eleverne til at agere i en kompleks og ambivalent kommunikationskontekst med dobbelte adressater og genreforventninger. En positiv bedømmelse bliver således afhængig af om eleven mestrer dobbelte positioneringsstrategier som fx at signalere en fiktiv intentionalitet i tillæg til den umiddelbare: at bestå eksamen. Denne dobbelthed er imidlertid ikke ekspliciteret hvilket kan indebære en udfordring for især elever der ikke intuitivt forstår de skjulte tekstnormer.

English abstract

An Invitation You Can't Refuse. An Analysis of the Final Examination in Written Composition With a Special Focus on the Writing Prompt

From research, we know that the writing prompt has a significant impact on students’ opportunities
to position themselves as writers during exams in written composition. The intention is ambiguous.
On the one hand, the prompt is composed as an invitation, intended to inspire engaged and enthusiastic
writing. On the other hand, the circumstances leave no actual possibility to turn down the
invitation. This article analyses the writing prompt as a text and, hence, in the sense of Bakhtin, an
“utterance”, dialogically related to other utterances in a constellation characteristic of the school
context. Deriving from this sociocultural framework, students’ texts are looked upon as answers
to the prompt which, consequently, becomes crucial to the choices they make, and the way they
position their “writing self”. Findings indicate that, implicitly, the prompt compels students to act in a complex and elaborated communicative interaction, ambiguously oriented towards double
addressees and genre expectations. Accordingly, double positioning strategies, such as signaling a
fictional intentionality, in addition to the basic intention of passing the exam, are crucial to achieving
positive assessment. However, this double agenda is not pointed out explicitly in the prompt,
which might imply a challenge, especially for students who do not intuitively understand the hidden
text norms.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2018-10-16

How to Cite

Troelsen, S. (2018). En invitation man ikke kan afslå – analyse af afgangsprøven i skriftlig fremstilling med særligt fokus på skriveordren. Nordic Journal of Literacy Research, 4(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v4.1267

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

skriveprøver, danskundervisning, grundskole, positionering, writing assessment, L1 education, double positioning, Danish Lower Secondary Schools