Bedre revisjonskompetanse gjennom eksplisitt opplæring i revisjonsstrategier?

Abstract

Evnen til å kunne revidere tekst er en viktig del av skrivekompetansen, og det er en etablert oppfatning at erfarne skrivere har en bredere forståelse av hva tekstrevisjon innebærer enn uerfarne skrivere. I denne artikkelen presenterer jeg en studie der formålet er å utvikle praksis for å støtte revisjonsfasen bedre, og deretter se hvordan dette kan spores i elevenes tekstrevisjoner. Elever i to klasser blir introdusert for fire revisjonsstrategier (erstatte, tilføye, slette og omorganisere). Analyser av elevenes reviderte tekster viser at elevene gjør varierte revisjoner, og de mest brukte strategiene er tilføying og erstatning. Selv om de fleste elevene reviderer på både globale og lokale tekstnivå, er det tendenser til at noen fokuserer mest på de lokale, andre mest på de globale. I hovedsak gjør revisjonene tekstene bedre, men det finnes forekomster av revisjoner som ikke endrer teksten eller som gjør et tekstsegment dårligere.

ABSTRACT

English title: Enhanced revision competence through teaching revision strategies explicitly?

Revision competence is an important part of writing skills, and it is an established belief that experienced writers have a broader understanding of what text revision means than inexperienced writers. The aim of the study presented in this article is to develop a practice to better support the revision phase, and then to see if this can be traced in the pupils’ text revisions. Pupils from two classes in Norwegian lower secondary school are introduced to four revision strategies (replace, add, delete and reorder). Analyzes of the pupils’ revised texts show that students make varied revisions, and the most widely used strategies are adding and replacing. Even though the pupils revise their texts both globally and locally, there is a tendency for some pupils to be more locally oriented, while others are more globally oriented. The revisions mainly make the texts better, but there are occurrences of revisions that do not change the text or that make a text segment worse.

 

 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2019-11-01
How to Cite
Bueie, A. A. (2019). Bedre revisjonskompetanse gjennom eksplisitt opplæring i revisjonsstrategier?. Nordic Journal of Literacy Research, 5(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1410
Section
Original Research Articles
Keywords
skriveopplæring, skrivekompetanse, tekstrevisjon, revisjonsstrategier, writing instruction, writing competence, text revision, revision strategies