Teststrategier og testmotivasjon: Fire niendeklassingers erfaringer med nasjonal prøve i lesing

  • Ragnar Arntzen Høgskolen i Østfold https://orcid.org/0000-0002-0792-2759
  • Ulf Rune Andreassen Høgskolen i Østfold
  • Jannike Karlsen Høgskolen i Østfold
  • Bjørn Harald Kvifte Høgskolen i Østfold

Abstract

Denne studien bygger på intervjuer med fire flerspråklige elever om deres deltakelse på nasjonal prøve i lesing på 9. trinn. Intervjuene fokuserte på temaene testmotivasjon og teststrategier under gjennomføringen av leseprøven. Gjennom samtalene fant vi at elevene var motiverte for å delta på prøven selv om resultatene på denne ikke gav utslag på karakterene. De som skåret høyt så ut til å bruke et bredere register av teststrategier enn de elevene som skåret lavt. Elevenes opplevelser, erfaringer og refleksjoner rundt testmotivasjon og teststrategier komplementerer den kunnskapen vi har om nasjonale leseprøver siden det fins få kvalitative studier om elevers egne perspektiver på testmotivasjon og teststrategier og ingen om den gruppen elever vi studerer.

 

ABSTRACT

Test strategies and test motivation: The experience of participation in national reading test for four 9th graders

The current study examines the experiences and reflections of four multilingual students’ participation in the national reading test in 9th grade using interviews. The interviews focused on test motivation and test strategies when conducting the reading test. We found that the students were motivated to participate, even though the test results did not have consequences for their grades. The high performing students seemed to use a broader register of test strategies than the low performing. The students’ experiences and reflections about test motivation and test strategies complement our knowledge of national test-participation since there are few qualitative studies of students’ own perspectives on motivation and test (taking) strategies and no studies on the group of students we examine.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Author Biography

Ragnar Arntzen, Høgskolen i Østfold

Avdeling lærerutdanning

Published
2019-11-22
How to Cite
Arntzen, R., Andreassen, U. R., Karlsen, J., & Kvifte, B. H. (2019). Teststrategier og testmotivasjon: Fire niendeklassingers erfaringer med nasjonal prøve i lesing. Nordic Journal of Literacy Research, 5(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1411
Section
Original Research Articles
Keywords
flerspråklige elever, lesevaner, nasjonale prøver i lesing, testmotivasjon, teststrategier, ungdomstrinnet, mulitlingual students, reading habits, national reading tests, test motivation, test strategies, lower secondary school