Risikotrekk og skjulte kvalitetar i elevtekstar

  • Gustaf Bernhard Uno Skar Norwegian University of Science and Technology
  • Arne Johannes Aasen Norwegian University of Science and Technology

Abstract

Denne artikkelen undersøker ein elevtekst frå dei nasjonale utvalsprøvene i skriving som ei rekkje ekspertvurderarar har bedømt svært ulikt. Formålet med analysen er å avdekke vurderingsområde som kan vere krevjande å vurdere når oppgåver ikkje spesifiserar kva sjanger elevane skal skrive. Analysen viser ein elevtekst kan lesast på ulike måtar, som anten sakprega eller litterær tekst. Valet av lesemåte innverkar på kor vidt teksten møter kvalitetskriterier, altså om den blir vurdert som god eller ikkje. Relevansen av ein slik analyse ligg i at denne typen kunnskap har implikasjonar for utvikling av skriveoppgåver, vurderingskriterier og vurderingsrettleiingar.

Publised: 12 February 2016

Citation: G.B. Skar and A.J. Aasen. ‘‘Risikotrekk og skjulte kvalitetar i elevtekstar.’’ Nordic Journal of Literacy Research,
Vol. 2, 2016, pp. 1-20. http://dx.doi.org/10.17585/njlr.v2.199

Author Biographies

Gustaf Bernhard Uno Skar, Norwegian University of Science and Technology
Ph.D., Associate Professor
Arne Johannes Aasen, Norwegian University of Science and Technology
Ph.D., Associate Professor
Published
2016-02-12
How to Cite
Skar, G. B. U., & Aasen, A. J. (2016). Risikotrekk og skjulte kvalitetar i elevtekstar. Nordic Journal of Literacy Research, 2(1). https://doi.org/10.17585/njlr.v2.199
Section
Original Research Articles
Keywords
vurdering, vurdering av skriving, tekstanalyse, skriveprøve