Risikotrekk og skjulte kvalitetar i elevtekstar

  • Gustaf Bernhard Uno Skar Norwegian University of Science and Technology
  • Arne Johannes Aasen Norwegian University of Science and Technology

Abstract

Denne artikkelen undersøker ein elevtekst frå dei nasjonale utvalsprøvene i skriving som ei rekkje ekspertvurderarar har bedømt svært ulikt. Formålet med analysen er å avdekke vurderingsområde som kan vere krevjande å vurdere når oppgåver ikkje spesifiserar kva sjanger elevane skal skrive. Analysen viser ein elevtekst kan lesast på ulike måtar, som anten sakprega eller litterær tekst. Valet av lesemåte innverkar på kor vidt teksten møter kvalitetskriterier, altså om den blir vurdert som god eller ikkje. Relevansen av ein slik analyse ligg i at denne typen kunnskap har implikasjonar for utvikling av skriveoppgåver, vurderingskriterier og vurderingsrettleiingar.

ABSTRACT

English title: Risk Assessment and Hidden Qualities in Student Texts

This article presents an investigation of a student script that has received highly different ratings by a group of expert raters. The purpose of the analysis is to shed light on rating scales that might be difficult to use when prompts in a writing test do not specify which genre the student is supposed to use. The results show that it is possible to read the specific script in two ways, either as fiction or as non-fiction. Choosing to read it in a particular way effects the interpretation of criteria associated with different band levels on different scales. The results are relevant for all working with writing test development, including teachers designing classroom assessment tasks.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Author Biographies

Gustaf Bernhard Uno Skar, Norwegian University of Science and Technology
Ph.D., Associate Professor
Arne Johannes Aasen, Norwegian University of Science and Technology
Ph.D., Associate Professor
Published
2016-02-12
How to Cite
Skar, G. B. U., & Aasen, A. J. (2016). Risikotrekk og skjulte kvalitetar i elevtekstar. Nordic Journal of Literacy Research, 2(1). https://doi.org/10.17585/njlr.v2.199
Section
Original Research Articles
Keywords
vurdering, vurdering av skriving, tekstanalyse, skriveprøve