Litterær kompetanse i barnehagelærerutdanningen

  • Cecilie Dyrkorn Fodstad Dronning Mauds Minne Høgskole

Abstract

Denne artikkelen søker å bidra med kunnskap om barnehagelærerstudenters litterære og didaktiske kompetanse, et fagområde det i liten grad er forsket på, selv om studentene som fremtidige pedagoger skal tilby et variert spekter av bøker og høytlesingssituasjoner til barna i barnehagen. Artikkelen bygger på en undersøkelse av hvordan fire studenter ved barnehagelærerutdanningen samtaler om og diskuterer tre ulike bildebøker, og forskningsspørsmålet er: Hvilke former for analytisk og didaktisk kompetanse om bildebøker kommer til uttrykk i tolkningsfellesskapet mellom studentene på barnehagelærerutdanningen? Basert på Örjan Torells (2001) operasjonalisering av litterær kompetanse i kompetanseområdene «konstitusjonell kompetanse», «utføringskompetanse» og «overføringskompetanse», viser denne undersøkelsen at studentene anvender både utføringskompetansen og den konstitusjonelle kompetansen i analysen av de tre bøkene, men på ulik måte. Overføringskompetansen anvender studentene først og fremst inn mot didaktiske refleksjoner, og de ser ut til å vektlegge denne kompetansen som en inngang til å engasjere barn i samtaler om bøkene. Et vesentlig funn er at når studentene i tolkningsfellesskapet danner en helhetsforståelse av en bok, synes dette å ha en medvirkende positiv effekt på hvordan de ser for seg boka i didaktisk sammenheng.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2020-09-30
How to Cite
Dyrkorn Fodstad, C. (2020). Litterær kompetanse i barnehagelærerutdanningen. Nordic Journal of Literacy Research, 6(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2009
Section
Original Research Articles
Keywords
litterær kompetanse, didaktisk kompetanse, analytisk kompetanse