Tvärvetenskapliga perspektiv på läs- och skrivundervisning i tidiga skolår

  • Tarja Alatalo Dalarna universitet
  • Victoria Johansson Lunds universitet

Abstract

Upprinnelsen till detta specialnummer är frågan om hur dagens forskning om läsning och skrivning kan möta framtidens behov av undervisning för individen och i klassrummet. Både läsning och skrivning är komplexa aktiviteter, och för att vi till fullo ska förstå dem och kunna bidra till utveckling av skolans praktiker krävs att kunskaper från (ett antal) olika forskningsfält integreras.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2019-12-10
How to Cite
Alatalo, T., & Johansson, V. (2019). Tvärvetenskapliga perspektiv på läs- och skrivundervisning i tidiga skolår. Nordic Journal of Literacy Research, 5(3). https://doi.org/10.23865/njlr.v5.2025