Kollegiala samtal som kontext för utveckling av lärares literacyförståelse

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Other formats

Published
2021-01-04
Section
Original Research Articles
Keywords
literacy, kollegialt lärande, handledare, Läslyftet, intersubjektivitet, facilitator, peer discussion, intersubjectivity, professional development program