Barns tekstproduksjon på Snapchat: Multimodale svar på kommunikative forventninger og fiksjonalisering av det hverdagslige

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Other formats

Published
2020-12-09
Keywords
multimodality, children, Snapchat, barn, tekstkompetanse, multimodalitet, fiksjonalisering, fictionalization, literacy