Hvordan husker elever informationer i lineære tekster? En undersøgelse af elevers hukommelse for det læste ved læsning på iPad eller papir

  • Bettina Buch Profesjonshøjskolen Absalon
  • Morten Rasmus Puck UCL Erhvervsakademi og Profesjonshøjskole

Abstract

Danmarks skoler digitaliseres samtidig med, at undersøgelser viser, at læsning af digitale tekster enten medfører ringere eller den samme læseforståelse, dog viser et nyt metastudie, at elevers læseforståelse generelt er dårligere ved læsning på skærm. I artiklen beskrives en undersøgelse af elevers læsning af tekster på hhv. iPad og papir (n = 239). Elever fra fem skoler inddeltes tilfældigt i to grupper og læste tre tekster med efterfølgende besvarelse af 35 spørgsmål med fokus på hukommelse for det læste. Forskellen i læsescore opgøres i forhold til læsning på papir (n = 117) eller iPad (n = 122) såvel som på køn (n (piger) = 128, n (drenge) = 104). Denne undersøgelse viser, at der ikke er nogen signifikant forskel mellem elevernes tekstlæsning på hhv. iPad og papir, dog med undtagelse af, at drenge læser signifikant bedre på iPad end på papir (p = 0,003, Cohens d = 0,307). Studiets resultater leder til overvejelser over, om drenge i højere grad skal tilbydes digitale tekster.

English abstract

English title: Students’ recall ability when reading linear texts on iPad or in print

In Denmark we see a rising digitalisation of schools and therefor also of reading on screen. Former studies has shown that reading on screen can lead to inferior reading comprehension, although some newer studies shows no difference. In this study students (N = 239) from five different schools were randomly divided into two groups to read three different texts on either iPad or in print and to fill out a multiple choice test with 35 questions focusing on lower level reading comprehension understood as the ability to recall information. The difference in reading score is found regarding reading on iPad (n = 122) or paper (n = 117) and gender (n (boys) = 104, n (girls) = 128). This study shows that there is no significant difference when it comes to reading comprehension understood as ability to recall text information. Taking gender into consideration, looking at boys performing on iPad or paper, the study shows a significant difference between the two reading medias. This study shows that boys perform better on iPad. The result should lead to considerations whether boys should be given reading tasks on iPad instead of in print.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2021-01-26
How to Cite
Buch, B., & Puck, M. R. (2021). Hvordan husker elever informationer i lineære tekster? En undersøgelse af elevers hukommelse for det læste ved læsning på iPad eller papir. Nordic Journal of Literacy Research, 7(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v7.2428
Section
Original Research Articles
Keywords
digital læsning, skærmlæsning, hukommelse for tekst, digital literacy, on-screen reading, recalling ability