Elevers berättelser om meningsfullt skrivande i skolan

Authors

  • Magnus Jansson Linköpings University
  • Anja Thorsten Linköpings University
  • Håkan Löfgren Linköpings University
DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v7.2511

Abstract

Den här studien handlar om elevers erfarenheter av meningsfullt skrivande i skolan. Studien bygger på narrativa analyser av elevers muntliga berättelser om skrivande och literacyhändelser kopplade till skrivande. Studiens data består av intervjuer med nio elever i årskurs 6. Som teoretisk utgångspunkt används New Literacy Studies med fokus mot skrivande som social aktivitet situerad i kontext. I berättelserna framträder skrivandet som meningsfullt när eleverna positionerar sig själva som skribenter och sina klasskamrater som olika typer av mottagare till deras texter. Positioneringarna handlar enligt elevernas utsagor om att framstå som en unik elev, lära andra något, övertyga andra eller skriva för att bli granskad av klasskamrater och lärare. Det framstår som viktigt att skrivandet kopplas till andra literacyhändelser, att texten presenteras för klasskamrater och lärare och att eleverna ges agentskap genom att få bestämma över textens innehåll och form.

Students’ experiences of meaningful writing in school

This study examines students’ experiences of meaningful writing in school. The study is based on narrative analysis of students’ oral stories about writing and literacy events in close connection to writing. The data consists of interviews with nine students in grade 6. The New Literacy Studies theory, which highlights writing as a social activity situated in context, is used as a theoretical starting point. In the students’ stories, writing appears as meaningful when the students position themselves as writers and their classmates as different kinds of audiences. According to the students’ utterances, the aim of the positioning is either to appear as a unique student, to teach others something, to convince others, or to be reviewed by classmates and teachers. Furthermore, it appears to be of importance to link writing to other literacy events, to present the text to classmates and teachers and to give students’ agency, i.e., an opportunity to decide on the content and form of the text.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2021-12-09

How to Cite

Jansson, M., Thorsten, A., & Löfgren, H. (2021). Elevers berättelser om meningsfullt skrivande i skolan. Nordic Journal of Literacy Research, 7(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v7.2511

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

skrivande, meningsfullt, motivation, positionering, socialt sammanhang, kombination av literacyhändelser, elevers agentskap, writing, meaningful, motivationpositioning, social context, combination of literacy events, students' agency