Budskap bortom raderna – en modersmålslärares stöttning av yngre elevers tolkande läsning av skönlitteratur

Authors

  • Anna-Maija Norberg Stockholms universitet, Sverige
  • Anna Hjalmarsson Botkyrka kommun, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3212

Abstract

Studien undersöker unga elevers läsning av skönlitteratur i ämnet modersmål (ryska) och hur läraren stöttar elevernas tolkande läsning under textsamtal. Studien är en del av ett treårigt projekt med en designbaserad ansats, vilket innebär att undervisningen planerades av lärare och forskare gemensamt utifrån ett teoretiskt ramverk i syfte att stötta elevernas tolkande läsning. Två inspelade litteratursamtal analyserades utifrån elevernas läsarpositioner och lärarens olika former av stöttning under samtalen. Resultaten visar bland annat att eleverna behövde mycket stöttning för att utveckla sin tolkning bortom den konkreta texten och sina vardagserfarenheter. Olika typer av frågor, fortlöpande relaterade till elevernas olika läsarpositioner, bidrog som stöttning, och den mest effektiva formen av stöttning var en konkret, visualiserande uppgift.

English abstract

English title: Scaffolding of primary school students’ interpretive fiction reading in Russian as a mother tongue in Sweden

Using data from a three-year project with a design-based research approach, this study investigates young students’ reading of fiction in mother tongue instruction and the teacher’s scaffolding of the interpretative process of “envisionment building”. Instruction was planned by teachers and researchers together, aiming to support students’ interpretive reading of fictional stories. Two audio-recorded teacher-student discussions of one children’s story were analyzed, identifying how these students made sense of the narrative, and how the teacher scaffolded reading. The findings show that scaffolding was vital for these young students to build envisionments that went beyond literal readings and beyond their everyday experiences. Different types of questions, continuously related to the students’ envisionments, contributed to the students’ envisionment building, with the most effective scaffolding resource being the use of a concrete visualizing of the task.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2022-01-31

How to Cite

Norberg, A.-M., & Hjalmarsson, A. (2022). Budskap bortom raderna – en modersmålslärares stöttning av yngre elevers tolkande läsning av skönlitteratur. Nordic Journal of Literacy Research, 8(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3212

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

lågstadiet, skönlitteratur, byggande av föreställningvärldar, stöttning, elementary school, fiction, envisionment building, scaffolding