«Det jeg vil snakke om binder romanen til livet» – om skjønnlitterære, digitale leseoppdrag til Koke Bjørn

Authors

  • Jannike Ohrem Bakke Universitetet i Sørøst-Norge, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3344

Abstract

Artikkelen handler om skjønnlitterære, digitale leseoppdrag, som er gjennomført på master i norskdidaktikk på Universitetet i Sørøst-Norge i 2020. Leseoppdragene, en form for videolekse, benyttes som forarbeid til et læringsforløp som gjennomføres fysisk på campus. I leseoppdragene arbeider studentene med erfaringsbaserte innganger til litteratur, der de trekker veksler på egne opplevelser og livskunnskap i møte med romanen Koke bjørn (Niemi, 2019). Primærmaterialet består av 26 individuelle videofilmer og logger fra studenter. I forkant ble det gjennomført en pilot. I artikkelen presenteres både studentenes leseoppdrag satt i spill, som video, og deres opplevelser med å utføre det, deres resepsjon. Leseoppdragene analyseres ved hjelp av en konvensjonell innholdsanalyse, og funnene drøftes i lys av begrepene ressurs, lesemåte og dramaturgi. Studien viser at studentene velger leseoppdrag som legger til rette for transformative tilnærminger og tekstinterne perspektiv, gjerne sentrert rundt sentrale figurer og handlinger. De kopler i liten grad romanuniverset til eget liv. Studentene velger leseoppdrag med en stram innramming. Mens leseoppdraget forplikter og fokuserer studentenes forberedelse, får faglærer informasjon som gir retning for planlegging av fysisk undervisning og forløpets dramaturgi. 

English abstract

“I want to talk about that which connects the novel to life” – about digital fiction reading assignments to To Cook a Bear

This article is about digital fiction-reading assignments that were part of a master’s course in Norwegian didactics at the University of South-Eastern Norway, in 2020. The assignments, which take the form of video learning, were preparatory tasks for a learning programme conducted physically on campus. In the reading assignments, students worked with experience-based entrance points to literature, where they drew upon their own life experiences in encountering Mikael Niemi’s novel, To Cook a Bear (2019). The primary material consists of 26 individual video films with logs from the students. There was a preliminary pilot study. In the article, the reading assignment is presented as both a paper text and as a film. There is then a description of students’ receptive experiences of the assignment. The reading assignments are analysed with the help of conventional content analysis, and the films are discussed from the perspectives of the concepts of resource, manner of reading, and dramaturgy. The study shows that the students preferred to read in an experience-based manner, that facilitates transformative approaches and a text-internal perspective, often centered around central figures and actions. They do not connect the novel universe to their own lives. The students chose reading assignments with frameworks that deepen and explain the way in which the task is formulated. The reading assignment contributes to giving the learning programme a different dramaturgy. This provides a direction for the lecturer’s physical teaching, and this gives the lecturer information that will help her/him to plan and carry out her/his teaching. 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2022-08-31

How to Cite

Bakke, J. O. (2022). «Det jeg vil snakke om binder romanen til livet» – om skjønnlitterære, digitale leseoppdrag til Koke Bjørn. Nordic Journal of Literacy Research, 8(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3344

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

videolekse, erfaringsbasert lesemåte, innholdsanalyse, dramaturgi, mentalisering, ressurs, video lesson, ways of reading fiction, content analysis, dramaturgy, resource, mentalization