Nettbrett i literacypraksisar i førsteklasserom med høg kvalitet i lærar–elev-interaksjonar

Authors

  • Liv Kristin Bjørlykke Øvereng Høgskulen i Volda, Norge
  • Atle Skaftun Universitetet i Stavanger, Norge
  • Siv M. Gamlem Høgskulen i Volda, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3903

Abstract

Denne studien undersøker kor vidt og korleis nettbrett som ressurs kan bidra til kvalitet i literacypraksisar i begynnaropplæringa i eit utval norske førsteklasserom. Studien er teoretisk forankra i ei sosiokulturell forståing av undervisning, språk og læring. Utvalet er selektert frå eit datasett på atten klasserom og består av dei fem klasseromma med høgast CLASS-K-3-skår på lærar–elevinteraksjonar.
Videoobservasjon av undervisningstimar (n = 33) er analysert og transkribert gjennom ein kvalitativ innhaldsanalyse. Studien viser at det er lite aktiv samhandling mellom lærar og elev når elevane brukar nettbrett, men at klassene har aktivitetar som kan gi rom for aktive lærar–elevinteraksjonar når elevane brukar nettbrett. Resultat frå studien kan gi auka kunnskap og bevisstheit om unytta potensial for elevar si aktive deltaking i lærar–elev-interaksjonar ved bruk av nettbrett.

ENGLISH ABSTRACT

Tablets in 1st grade classroom literacy practices with high-ranking quality in teacher-pupil interactions

This study investigates how tablets as a resource in education can contribute to quality in literacy practices in beginner education (pupils 6–7 years). The study is theoretically rooted in a sociocultural understanding of teaching, language, and learning. The sample is five first-grade classrooms in Norway. The sample is selected through pre-analyzes of video observations that have shown high or moderate quality of teacher-pupil interactions in beginner education. Video observation of 33 lessons is analyzed and transcribed through a qualitative content analysis on a micro scale. The study finds that there rarely are engaging interactions between teacher and pupils when pupils use tablets. Still, we find that approaches to conduct active teacher-pupil interactions are elicited in some classrooms when pupil use tablets. Results from the study can provide increased knowledge and awareness of the untapped potential for pupils’ active participation in teacher-pupil interactions using tablets. 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2022-12-23

How to Cite

Øvereng, L. K. B., Skaftun, A., & Gamlem, S. M. (2022). Nettbrett i literacypraksisar i førsteklasserom med høg kvalitet i lærar–elev-interaksjonar. Nordic Journal of Literacy Research, 8(2), 106–124. https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3903

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

begynnaropplæring, elevdeltaking, lærar–elev-interaksjonar, nettbrett, beginner education, teacher-pupil interactions, student participation, tablet