På sporet av faglighet i begynneropplæringen: tekstsamtaler i norskfaget

Authors

  • Ingeborg Margrete Berge Universitetet i Stavanger, Norge
  • Arild Michel Bakken Universitetet i Stavanger, Norge
  • Atle Skaftun Universitetet i Stavanger, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/njlr.v9.4038

Abstract

Denne artikkelen undersøker hvordan læreren legger til rette for elevenes deltakelse i tekstsamtaler på 2. trinn og hvilken faglig praksis som er representert i disse samtalene. I analysene tar vi utgangspunkt i Mortimer og Scotts (2003) rammeverk for å gripe og beskrive talens betydning og funksjon knyttet til undervisning og læring i skolefag, og vi knytter elevenes faglige praksis til Shanahan og Shanahans (2008) sortering i tre nivå av literacyutvikling: basic, intermediate og disciplinary literacy. Resultatene indikerer at lærernes bruk av tekster er avgjørende for hva slags didaktiske formål som settes i spill i undervisningen, og at tydeligere faglig forankring kombinert med enkle grep kan tilføre tekstarbeidet i begynneropplæringen både dybde og en meningsfull retning.

English abstract

Tracing disciplinary literacy in year 2. Text conversations in Norwegian L1 classrooms

This article examines how the teacher facilitates the students’ participation in text conversations in 2nd grade Norwegian L1 classrooms, and which literacy practice is represented in these conversations. The analyses are based on Mortimer & Scott’s (2003) framework designed to grasp and describe the significance and function of talk in education and learning in school subjects, and the students’ literacy practices are analyzed through Shanahan and Shanahan’s (2008) three levels of literacy development: basic, intermediate, and disciplinary literacy. Results indicate that how teachers use the text determines which teaching purposes are in play, and that a deeper disciplinary anchoring combined with a few simple moves can provide more depth and meaningful direction for working with texts in early literacy instruction.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2023-05-09

How to Cite

Berge, I. M., Bakken, A. M., & Skaftun, A. (2023). På sporet av faglighet i begynneropplæringen: tekstsamtaler i norskfaget. Nordic Journal of Literacy Research, 9(1). https://doi.org/10.23865/njlr.v9.4038

Issue

Section

Original Research Articles

Keywords:

literacypraksiser, kommunikativ tilnærming, dialogisk undervisning