Undervisning i en sammansatt textvärld: En intervjustudie med svenska och norska gymnasielärare om undervisning i kritisk läsning och kritisk värdering av källinformation

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Other formats

Published
2017-09-25
Section
Original Research Articles
Keywords
kritiskt läsande, kritisk källhantering, intervjuer, gymnasieskola