[1]
Bueie, A.A. 2019. Bedre revisjonskompetanse gjennom eksplisitt opplæring i revisjonsstrategier?. Nordic Journal of Literacy Research. 5, 2 (Nov. 2019). DOI:https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1410.