[1]
Arntzen, R., Andreassen, U.R., Karlsen, J. and Kvifte, B.H. 2019. Teststrategier og testmotivasjon: Fire niendeklassingers erfaringer med nasjonal prøve i lesing. Nordic Journal of Literacy Research. 5, 2 (Nov. 2019). DOI:https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1411.