[1]
Dagsland, S. 2019. Aspekt som analytisk tilnærming til utforskende elevtekster. Nordic Journal of Literacy Research. 5, 2 (Oct. 2019). DOI:https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1458.