[1]
Tengberg, M. 2019. Textanvändning och texttolkning i svenskundervisningen på högstadiet. Nordic Journal of Literacy Research. 5, 1 (May 2019). DOI:https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1488.