[1]
Skaug, S. and Blikstad-Balas, M. 2019. Hele tekster versus utdrag – hvilke tekster velger norsklærerne?. Nordic Journal of Literacy Research. 5, 1 (Jul. 2019). DOI:https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1566.