[1]
Kvistad, A.H. and Otnes, H. 2019. Mottakerinstansen i skoleskriving – En studie av skriveoppgaver fra Normprosjektet. Nordic Journal of Literacy Research. 5, 2 (Nov. 2019). DOI:https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1644.