[1]
Skaftun, A. 2015. Leseopplæring og fagenes literacy. Nordic Journal of Literacy Research. 1, (Sep. 2015). DOI:https://doi.org/10.17585/njlr.v1.170.