[1]
Wallner, L. 2020. ”Hårt arbete har gjort mig till den jag är”– pengar och moraliskt värde som pedagogiska aspekter i två Kalle Anka-album. Nordic Journal of Literacy Research. 6, 2 (Oct. 2020). DOI:https://doi.org/10.23865/njlr.v6.1820.