[1]
Anundsen, L. 2020. Nye litteraturer: Litterære tekstpraksiser hos voksne innvandrere i norsk grunnskoleopplæring. Nordic Journal of Literacy Research. 6, 1 (Feb. 2020). DOI:https://doi.org/10.23865/njlr.v6.1855.