[1]
Hoel, T. and Håland, A. 2016. Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse. Nordic Journal of Literacy Research. 2, 1 (Apr. 2016). DOI:https://doi.org/10.17585/njlr.v2.195.