[1]
Randahl, A.-C. and Pernilla Andersson Varga 2021. Kollegiala samtal som kontext för utveckling av lärares literacyförståelse. Nordic Journal of Literacy Research. 6, 4 (Jan. 2021). DOI:https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2031.