[1]
Breivega, K.M.R. and Myklebust, H. 2020. Refleksjonsloggar i KRLE-faget. Ein studie av reflekterande skriving på niande steget . Nordic Journal of Literacy Research. 6, 1 (May 2020).