[1]
Michelsen, M. 2020. Barns tekstproduksjon på Snapchat: Multimodale svar på kommunikative forventninger og fiksjonalisering av det hverdagslige . Nordic Journal of Literacy Research. 6, 3 (Dec. 2020). DOI:https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2059.