[1]
Myklebust, T. and Fretland, J.O. 2020. Kan førekomsten av nokre spesielle feiltypar predikere den samla førekomsten av rettskrivnings- og bøyningsavvik i nynorsktekstar? Ein statistisk analyse. Nordic Journal of Literacy Research. 6, 4 (Dec. 2020). DOI:https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2080.