[1]
Juuhl, G.K. 2020. Hjartemaskiner og husnummer. Femåringars eigeninitierte tekstar – bruk og retorisitet. Nordic Journal of Literacy Research. 6, 3 (Dec. 2020). DOI:https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2085.