[1]
Juuhl, G.K. and Michelsen, M. 2020. Forsking på barn og ungdoms tekstar og tekstpraksisar på fritida, med eit nordisk fokus. Nordic Journal of Literacy Research. 6, 3 (Dec. 2020). DOI:https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2093.