[1]
Tengberg, M. and Skar, G. 2016. Samstämmighet i lärares bedömning av nationella prov i läsförståelse. Nordic Journal of Literacy Research. 2, 1 (Apr. 2016). DOI:https://doi.org/10.17585/njlr.v2.230.