[1]
Kløve Juuhl, G. and Michelsen, M. 2020. Leiar: Barn og unges fritidstekstar og -tekstpraksisar. Nordic Journal of Literacy Research. 6, 3 (Dec. 2020). DOI:https://doi.org/10.23865/njlr.v6.2646.