[1]
Norberg, A.-M. and Hjalmarsson, A. 2022. Budskap bortom raderna – en modersmålslärares stöttning av yngre elevers tolkande läsning av skönlitteratur. Nordic Journal of Literacy Research. 8, 1 (Jan. 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3212.