[1]
Elvebakk, L. and Blikstad-Balas, M. 2022. Kritisk lesing i høyere utdanning: Hvordan forholder lærerstudenter seg til tekster som krever kritisk lesing?. Nordic Journal of Literacy Research. 8, 2 (Oct. 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/njlr.v8.3347.