[1]
Palm, C. 2023. Diskurser om skrivande i styrdokument för svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå inom vuxenutbildning. Nordic Journal of Literacy Research. 9, 1 (Mar. 2023), 21–38. DOI:https://doi.org/10.23865/njlr.v9.3529.