[1]
Brante, E.W. and Stang Lund, E. 2017. Undervisning i en sammansatt textvärld: En intervjustudie med svenska och norska gymnasielärare om undervisning i kritisk läsning och kritisk värdering av källinformation. Nordic Journal of Literacy Research. 3, 2 (Sep. 2017). DOI:https://doi.org/10.23865/njlr.v3.671.