[1]
Hofslundsengen, H., Bøyum, S. and Haukedal, K.S. 2017. Dialogisk lesing som metode i barnehagen for å styrke barns språkferdigheter på andrespråket. Nordic Journal of Literacy Research. 3, 2 (Dec. 2017). DOI:https://doi.org/10.23865/njlr.v3.724.