(1)
Bueie, A. A. Bedre Revisjonskompetanse Gjennom Eksplisitt opplæring I Revisjonsstrategier?. NJLR 2019, 5.