(1)
Tengberg, M. Textanvändning Och Texttolkning I Svenskundervisningen På högstadiet. NJLR 2019, 5.